Официален правилник на промоционалната кампания „UniChef – Zerochef“


I. Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания “UniChef” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 4, ет. 5 и от фирма „БИ ПЛЮС АР“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Черни връх“ № 47, ЕИК 203772137 наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (01.12.2021 -17.01.2022 г. включително) на сайта www.unichef.bg


2. Период на кампанията:

 1. Кампанията “UniChef” стартира на 1 Декември 2021 г. и продължава до 17 януари 2022 г. включително.
 2. В случай, че Организаторите решат да се съкрати/удължи срока на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично.
 3. След приключване на „Кампанията”, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

„Кампанията“ се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.

Кампанията се провежда на три етапа: първи етап в периода от 1 декември 2021 г. до 10 януари 2022 г. и втори етап от 10 януари 2022 г. до 17 януари 2022 г.

Кампанията е подразделена на две подкатегории: кампания за професионални готвачи (Unichef) и кампания за ученици, които се обучават в гимназии и техникуми с кулинарен профил (Unichef Junior).

II. Правила за участие:

3. Право и място на участие:

В „Кампанията „Unichef“ имат право да участват само лица, които към момента на регистрация са действащи професионални готвачи.

В „Кампанията Unichef Junior“ имат право да участват само лица, които към момента на регистрация са ученици, които се обучават в гимназии и техникуми с кулинарен профил. В кампанията Unichef Junior могат да участват само лица, които са получили съгласието на родителите си и при регистрация на сайт www.unichef.bg са качили попълнена Декларация за родителско съгласие.

В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

„Кампанията“се провежда на уебсайта www.unichef.bg, а вторият етап от кампанията – в София, по време на СИХРЕ 2022.

Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

4. Регламент за участие и събиране на точки

Участието в Кампанията не е обвързано със задължителна покупка. За да участва в „Кампанията“ всеки желаещ трябва да изпълни следните стъпки:

 • Да приготви ястие (до три броя, без десерти), като за целта трябва използва поне два от професионалните продукти на Knorr (Tечен пилешки бульон, Течен зеленчуков бульон, Течен телешки бульон, Течен бульон морски дарове; Желиран телешки бульон; Течни подравки за овкусяване – Roast Umami, Citrus Fresh & Deep smoke; Шафранова паста; Терияки сос; Сос Уорчестър; Течен Холандес и Тъмен кафяв сос), Hellmann’s (Веган майонеза и майонеза Real) или The Vegetarian Butcher – (NoMince meat, NoChicken chunks, NoBeef burger, NoChicken nuggets, NoHotDog).  
 • Да снима готовото ястие и да качи снимката заедно с текстово описание на рецептата по компоненти в специално обособената секция на сайта www.unichef.bg
 • Преди да качи своята снимка, участникът трябва да попълни регистрационната форма на сайта. Задължителните полета за попълване при регистрация са: Име и Фамилия, Телефон, e-mail, Работно място, Град и Адрес за кампанията Unichef и съответно име и фамилия, телефон, e-mail, учебно заведение, град и адрес за кампанията Unichef Junior. Регистрацията носи на всеки участник 5 (пет) точки.
 • Попълването на незадължителните полета при регистрация (снимка и кратко описание на самия готвач) носи на участника допълнителни 5 (пет) точки
 • Използването на продукти на The Vegetarian Butcher носи на участника допълнителни 5 (пет) точки.
 • След успешната регистрация, участникът трябва да качи снимката на своето ястие заедно с текстово описание на рецептата по компоненти. Един участник може да участва с максимум 3 (три) ястия, без десерти.
 • Ако участникът желае да направи корекция на данните, които е въвел при регистрацията си на сайта, то той ще може да направи това чрез бутон: Редактирай профила, след като вече е влязъл в своя профил.
 • Когато участникът качи своята снимка, трябва да се изчака потвърждение от администратора на сайта, че снимката и рецептата отговаря на правилата на конкурса (посочени в т.6). Одобрението/отхвърлянето на дадена снимка отнема до 24 часа след нейното качване. Всеки участник ще получи автоматично известие на имейла, с който се е регистрирал дали снимката е одобрена или отхвърлена от администратора. При коментар или въпрос, може да се свържете с нас на email: ufs.bulgaria@unilever.com
 • Ако снимката е одобрена от администратора, тя ще бъде качена в секция „Всички рецепти“ и в „профил секцията“ на съответния готвач, заедно с цялата информация, подадена при регистрацията.
 • По желание, всеки участник може да сподели регистрацията/снимката си на своята Facebook стена, Instagram или Viber профил чрез бутона „share” под снимката на ястието, като само споделянето във Facebook носи по 1 (една) допълнителна точка за участника, но само и единствено за първото споделяне. Всяко последващо споделяне не носи точки на участника. Чрез споделянето на снимката си, участникът може да подкани своите приятели да гласуват за снимката, за да събира повече точки. Всеки уникален глас носи по 1 (една) допълнителна точка за участника. Гласуването от външни лица също изисква регистрация на сайта www.unichef.bg чрез фейсбук профил или чрез имейл адрес. Един потребител може да гласува само един път за дадена снимка/рецепта/регистрация.

Важно:

 • При нужда от повече време за приготвянето на дадено ястие на финалите, участникът може да донесе до 1 компонент от следната предварителна подготовка:
 • Салати: почистени, измити, НЕ смесени или нарязани
 • Ракообразните трябва да бъдат сурови, може да са почистени и измити.
 • Бульони: Базов бульон, не редуциран, НЕ овкусен, БЕЗ добавки (чесън, вино и други)
 • Декорации: 100% трябва да бъдат направени по време на финалите, освен в случаите в които технологията не изисква повече от времето за участие на състезанието (напр. чипс от сушени плодове и зеленчуци и др.)
 • Зеленчуци/Плодове – могат да бъдат обелени, но не сготвени, освен в случаите в които технологията не изисква повече от времето за участие на състезанието(напр. конфи, сладка, пюре и др.)
 • Месо (Агнешко, телешко, пилешко, свинско) – може да бъде мариновано или нарязано на порции, но не може да бъде сготвено, ОСВЕН ако топлинната обработка не изисква повече от 1 час за приготвянето!
 • Риба и морски дарове – може да бъдат почистени, но не и да бъдат филетирани или сготвени. ОСВЕН ако топлинната обработка не изисква повече от 1 час за приготвянето!
 • Всичко в чинията трябва да бъде годно за консумация.
 • Плодови или зеленчукови пюрета могат да бъдат внесени, но не като завършена гарнитура
 • Конфитирани плодове и зеленчуци могат да бъдат внесени, ако обработката им изисква повече от 1 час.
 • Паста и тесто - могат да бъдат предварително приготвени, но не и сварени.

При неспазване на изискванията по-горе за предварителна подготовка, участникът ще бъде санкциониран (но не дискфалифициран) и ще му бъдат отнети 20 точки.

Разходът за покупката на продуктите необходими за приготвянето на ястието, ще бъде възстановен на участника, след представянето на фактура.

При класиране на участника за финала (извън рамките на София), Unilever Food Solutions ще покрие разходите за транспорт на професионалиста, а за ученика – разходите на участника и 1 негов придружител до София и обратно, за да може той да вземе участие във финала, който ще се проведе по време на изложението SIHRE в София.

 • Unilever Food Solutions ще изпрати селекция продукти от професионалните серии на Knorr/Hellmann`s на всяко училище, което е дало съгласие за участие в кампанията Unichef Junior до 3 декември. Освен продукти, в комплекта ще има и рекламни материали за популяризиране на кампанията.


5. Точки:

- Попълването на всички задължителни полета при регистрация носи 5 точки за участника

- Попълване на незадължителните полета при регистрация (снимка и кратко описание за готвача/участника) носи допълнително 5 точки за участника

- Употребата на продукти на The Vegetarian Butcher носи на участника допълнителни 5 точки.

- Всеки уникален глас за дадена снимка на ястие с рецепта носи допълнително по 1 точка

- Всяко първо споделяне във Facebook носи по 1 точка.

6. Условия, на които да отговарят снимките:

Качените снимки трябва да отговарят на следните условия:

6.1 Трябва да са авторски, като автентичността ще бъде проверявана от Организаторите в края на кампанията - само на снимките, които са избрани в ТОП 10, за да се валидират спечелилите. База, на която ще се определя автентичността на снимката, ще се счита факта, че тя не присъства в интернет пространството, с изключение на профилите на участниците в социалните мрежи. Ако се установи, че печелившата снимка е качена на други сайтове (с изключение на социалните мрежи.), то тя ще бъде обявена за невалидна и участникът, който я е качил, няма да бъде валидиран като печеливш.

6.2 Трябва да са реални, без текстове, лога или други детайли свързани с авторското право или не, отнасяща се до участника;

6.3 Форматът на снимките трябва да бъде jpg и png

6.4 Размерът на една снимка трябва да бъде максимум 10 MB

6.5 Размерът на снимките трябва да бъдат най-малко 277x277 пиксела

6.6 Снимките трябва да имат прилично съдържание и да спазват всички правила за хигиена и защита на децата, в съответствие с изискванията на закона (инструкции в подкрепа на насърчаването на безопасността и хигиената на новородените, както и инструкции за защита на личните данни; снимките не могат да бъдат неприлични или порнографски)

Всяка качена снимка ще бъде одобрявана от администратор. Качените снимки от даден потребител ще бъдат обработени и одобрени/отхвърлени в рамките на 24 часа след качването им. Ако дадена снимка не отговаря пълно или частично на някое от условията по-горе, то Организаторите си запазват правото да не я публикуват. Организаторът ще преценява съдържанието на снимките спрямо горните изискванията и няма да дава детайли защо дадена снимка не е одобрена.

Веднъж качени, снимките не могат да бъдат изтрити или модифицирани. Един участник взима толкова пъти участие в кампанията за големите награди, колкото е броят на качените от него снимки (до 3 пъти). Един участник може да получи само една награда.

С качването на снимката, участникът заявява, че той/тя притежава авторските права върху снимката и дава съгласието си нейното ползване от Юниливър България ЕООД без да претендира за възнаграждение, отстъпвайки по този начин авторските права за използване на снимката на сайта www.unichef.bg и Юниливър България ЕООД.


7. Печеливши и Награди:

Кампания Unichef

Топ 7 (седем) участници в кампанията Unichef, събрали най-много точки се класират за финалите, които ще се проведат по време на СИХРЕ 2022, в София (1 – 4 февруари 2022 г.)

На 17 януари избрано жури ще оцени в живо предаване 6 рецепти от категория Unichef. Журито ще определи трите най-креативни рецепти в категория Unichef, които ще запълнят последните места и ще се състезават на финала.

По време на финала, 20-те финалисти трябва да приготвят ястието, с което са се класирали. Всеки финалист трябва да изпълни в реалност предложеното ястие в 3 порции, в рамките на определено време – 1 астрономически час.

Участниците ще бъдат разпределени в рамките на изложението.

Unilever Food Solutions осигурява всички продукти на компанията (предварително се уточняват с финалистите) и уреди за работа. А разходът за покупката на продуктите необходими за приготвянето на ястието, ще бъде възстановен на участника, след представянето на фактура.

Всеки от участниците трябва предварително да заяви, какви електроуреди са му необходими за приготвянето на ястието по време на финалите.

Специално жури ще оценява ястията по 5 основни критерия: 1/Вкус 2/Презентация 3/Креативност на смесване на вкусове, текстури, цветове 4/Технически умения 5/Степен на използване UFS продукти (как , колко продукта и релевантност на използването им) 6/Използване на отпадъци като компонент в чинията 

Финалистът в категория UniChef ще спечели кратък индивидуален курс на обучение в Кулинарна Академия Le Nôtre, във Франция. Всички разходи ще бъдат поети от организаторите на кампанията.

Участниците, класирали се съответно на 2-ро и 3-то място, ще получат подаръчен ваучер на стойност както следва:

 • Второ място: награден ваучер на стойност 500 лв с ДДС и професионален кухненски нож
 • Трето място: награден ваучер на стойност 300 лв с ДДС и професионален кухненски нож

Имената на спечелилите участници в кампанията Unichef ще бъдат публикувани на уеб сайта www.unichef.bg в секция Печеливши, както и във Facebook профила на ОРАНИЗАТОРА.

Организаторите на промоцията си запазват правото да променят листата с имената на спечелил участник, ако някой участник не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

Организаторите на кампанията не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

Кампания Unichef Junior

Топ 7 (седем) участници в кампанията Unichef Junior, събрали най-много точки се класират за финалите, които ще се проведат по време на СИХРЕ 2022, в София (1 – 4 февруари 2022 г.)

На 17 януари избрано жури ще оцени в живо предаване 6 рецепти от категория Unichef Junior. Журито ще определи трите най-креативни рецепти в категория Unichef Junior, които ще запълнят последните места и ще се състезават на финала.

По време на финала, 20-те финалисти трябва да приготвят ястието, с което са се класирали. Всеки финалист трябва да изпълни в реалност предложеното ястие в 3 порции, в рамките на определено време – 1 астрономически час.

Участниците ще бъдат разпределени в рамките на 3-те дни от изложението.

Unilever Food Solutions осигурява всички необходими продукти на компанията и уреди за работа (предварително се уточняват с финалистите). А разходът за покупката на продуктите необходими за приготвянето на ястието, ще бъде възстановен на участника, след представянето на фактура.

Всеки от участниците трябва предварително да заяви какви електроуреди са му необходими за приготвянето на ястието по време на финалите.

Специално жури ще оценява ястията по 6 основни критерия: 1/Вкус 2/Презентация 3/Креативност на смесване на вкусове, текстури, цветове 4/Технически умения 5/Степен на използване UFS продукти ( как , колко продукта и релевантност на използването им) 6/Използване на отпадъци като компонент в чинията 

Финалистът в категория UniChef Junior ще спечели голямата награда – СЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НОЖОВЕ и награден ваучер на стойност 500 лв с ДДС, а училището, в което се обучава победителя ще получи ваучер на стойност от 1000 лева с ДДС за закупуване на професионално оборудване за училището.

Участникът, класирал се на:

 • Второ място ще получи награден ваучер на стойност 300 лв с ДДС и професионален кухненски нож
 • Трето място ще получи награден ваучер на стойност 200 лв с ДДС и професионален кухненски нож

Имената на спечелилите участници в кампанията Unichef ще бъдат публикувани на уеб сайта www.unichef.bg в секция Печеливши, както и във Facebook профила на ОРАНИЗАТОРА.

Организаторите на промоцията си запазват правото да променят листата с имената на спечелил участник, който не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

Организаторите на кампанията не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш, включително при неосигуряване съгласието на родител или законен попечител на участника.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

8. Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предавани на победителите в неделя, 6 февруари 2022 г. Предварително ще бъде упоменат точният час на награждаването и обявяването на финалистите. Ако победителят не присъства по време на награждаването , той ще получи наградата си по куриер. Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградите ще се извърши до 1 (един) месец.

В случай, че има участник, който не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

9. Условия за валидност

За да бъде счетено участието за валидно, участникът трябва да отговаря на следните условия:

Да удовлетворява условията на т.3 „Право и място на участие”

Да се е регистрирал на www.unichef.bg

Да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания описани в т.4

Да е изпълнил изискванията посочени в т.6

Лицата, които не удовлетворяват изискванията, нямат правото да участват в тази Кампания и да получат наградата и тяхната регистрация ще бъде обявена за невалидна.

III. Разни

10.Отговорност:

Организаторите на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност.

Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторите не носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемане на награда или във връзка с нея.

Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени.

Организаторите не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини свързани със неизправност на сайта (например внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървъра на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания, ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата. Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба.

Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.

Фейсбук не е спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Кампания. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организаторите. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

11. Защита на личните данни:

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организаторите, която се създава по време на периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания.

Ако участникът е изразил желание да получава електронен бюлетин:

(4) Организаторите се задължават да не използва личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети лица.

(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите.

С регистрирането си в кампанията “Стани UniChef”, всеки участник се съгласява, че ако спечели награда неговите 3 имена, местожителство и снимки могат да бъдат публикувани на www.unichef.bg , на unileverfoodsolutions.bg, така и на Facebook страницата на ОРГАНИЗАТОРА.

(6) Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.

12. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

13. Прекратяване преди срока на „Кампанията“

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организаторите.

Организаторите няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на www.unichef.bg

Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на кампанията и се считат обвързани с тях.

Организаторите си запазват правото на промяна на правилата.